Setkání ostravských primátorů

7. 11. 2019 / 17.00 – 18.30 / Divadlo loutek Ostrava

Moderovaná debata / 90 minut
Moderátor: Pavel Navrátil
Hoste: Evžen Tošenovský, Čestmír Vlček, Aleš Zedník, Petr Kajnar a Tomáš Macura
Vstup zdarma. Nutná rezervace vstupenek zde.
On-line přenos na FB České televize Ostrava zde.

Veřejné setkání a debata ostravských primátorů, kteří stáli v čele města po roce 1990, se bude konat 7. listopadu v Divadle loutek Ostrava. Účast přislíbili Evžen Tošenovský, Čestmír Vlček , Aleš Zedník, Petr Kajnar a Tomáš Macura. V moderované debatě budou primátoři diskutovat o uplynulých třiceti letech i o současnosti a budoucnosti moravskoslezské metropole. Jakou cestu Ostrava za 30 let od sametové revoluce ušla? Jaká je podle polistopadových primátorů Ostrava dnes a kam směřuje? S hosty bude vést v tematických blocích 90 minutovou diskusi moderátor České televize Pavel Navrátil. Vzhledem k omezené kapacitě Divadla loutek Ostrava bude celá debata živě vysílaná na FB České televize.

Ing. Evžen Tošenovský

Primátorem v letech
1993 – 2001.
Zvolen za ODS.

Jaká je Ostrava 30 let po sametové revoluci?

„Ostrava je zcela jiná než byla v roce 1989. Změnil se tep života, který se neodehrává podle střídání šichet v 6, 14 a 22 hodin. Dnes je Ostrava dynamické město se špičkovým zázemím pro světové sportovce, vynikající herce, ale také například mezinárodní hudební festivaly všech žánrů. V centru nekouří koksovny, vysoké pece a aglomerace. Domy se nám nerozpadají před očima, Ostrava je standardní barevné město, ve kterém spousta lidí využila příležitostí, které se jim po listopadu 89 naskytly. Sníh je bílý i příští den. Jezdí se po dálnici do Prahy a málokdo si vzpomene, jaké to bylo, když se v zimě jezdilo přes Libavou. Určitě nechci tvrdit, že je dnes všechno úžasné, ale změna to je obrovská a je možná dobré se na chvíli zastavit a objektivně zavzpomínat. Já považuji Ostravu za město, které prošlo od sametové revoluce největší proměnou, ale je to asi i tím, že Ostravu znám nejvíce a prožívám ji velmi silně a osobně – proto si ale všímám i mnoha věcí, které mne lidsky štvou:-)“

Ing. Čestmír Vlček

Primátorem v letech
2001 – 2002.
Zvolen za ODS.

Jaká je Ostrava 30 let po sametové revoluci?

„Ostrava dnešních dnů je – jednoduše řečeno – standardním evropským městem. Z „ocelového srdce republiky“ se všemi jeho průvodními jevy se stalo město, které viditelně rozkvetlo – počínaje zrekonstruovanými budovami s opravenými fasádami přes vznik budov nových, ať už bytových, nákupních center nebo sídel nových podniků, které zčásti nahrazují podniky zaniklé, přes dobudování  či rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury až po rozšíření možností vzdělávání, kulturního vyžití atd. Zlepšilo se i životní prostředí, i když v čistotě ovzduší máme stále značné rezervy. Co bylo, je a bude úkolem všech představitelů města, je usilovat o zatraktivnění města v tom smyslu, aby mladí lidé z Ostravy neodcházeli, ale po ukončení vzdělání nebo zahraniční praxi v Ostravě zůstávali nebo se do Ostravy rádi vraceli.“

Ing. Aleš Zedník

Primátorem v letech
2002 – 2006.
Zvolen za ČSSD.

Jaká je Ostrava 30 let po sametové revoluci?

„Svobodnější a vzdělanější – veřejný život je strukturován k obrazu současného vidění světa v rámci různých politických názorů, vyznání, občanských iniciativ a spolků, role škol a univerzit je nepřehlédnutelná. Barevnější a nápaditější – doslova i obrazně: šeď domů, ulic, obchodů nahradila pestrá paleta barev, jednotvárnost výrazu byla nahrazena vtipem a originalitou. Bohatší a přitažlivější – za třicet let se změnila tvář města díky postupně vyšším a vyšším rozpočtovým možnostem, má nové obchodní centrum, skvělá sportovní zařízení, akvaparky, až nečekanou městskou zeleň… Rychlejší a komfortnější – rozvoj dopravní infrastruktury a zejména veřejné dopravy je znatelný, máme dálnici, lepší železniční spojení, v tramvajích a autobusech se jezdí pohodlně a přesně. Veselejší a kulturnější – život (hlavně mladých lidí) není spoután nařízenými konvencemi, umělecká obec nabízí úžasné možnosti kulturního vyžití, které (oproti minulosti) přitahuje návštěvníky z jiných měst i států.“

Ing. Petr Kajnar

Primátorem v letech
2006 – 2014

Zvolen za ČSSD.

Předtím, než byl v roce 2006 zvolen prvním mužem města, pracoval jako investiční náměstek předchozího primátora Aleše Zedníka. Usiloval o maximální zajištění pracovních míst ve městě, stál za zrodem průmyslových zón v Hrabové a v Mošnově, kde našly pracovní uplatnění tisíce lidí.

Byl primátorem, který otevřel Novou Karolinu, v „jeho“ období se také rodila do současné podoby Dolní oblast Vítkovice včetně přestavby někdejšího plynojemu na multifunkční aulu Gong. Jeho doménou byla průhlednost veřejných zakázek, Ostrava pod jeho vládou jako první z velkých radnic začala důsledně používat internetové aukce při nákupech.

Petr Kajnar je signatářem Charty 77, po roce 2014 odešel z politiky a veřejného života, nyní ohlásil politický návrat.

Ing. Tomáš Macura, MBA

Primátorem od roku
2014

Zvolen za hnutí Ano.

Jaká je Ostrava 30 let po sametové revoluci?

„Živější, barevnější, kulturnější, dospělejší a hlavně svobodnější. Myslím, že každý, kdo se podívá na uplynulých 30 let nezaujatým pohledem, uzná, že Ostrava svou nelehkou proměnu z šedivého a špinavého průmyslového města na moderní metropoli 21. století zvládla a zvládá. Ne vše jde tak rychle, jak bychom si všichni přáli, ale výrazná změna je patrná na každém kroku. Jak v ekonomické struktuře, tak v čistotě a vzhledu města a kvalitě životního prostředí vůbec. Obrovský posun nastal v oblasti kultury. Naše divadla jsou opakovaně vyhodnocována jako nejlepší v zemi, ve městě funguje řada zajímavých a oceňovaných galerií, hudebních souborů, klubů. Ostravané se mohou denně těšit z mnoha druhů prvotřídního umění. Právě kultura má velký až léčivý účinek pro místa poznamenaná industrializací a potřebou zlepšování životního prostředí. Příkladem za všechny je unikátní areál Dolní oblasti Vítkovic. A ty staré šrámy města, které nám ještě zůstaly, se snažíme vytrvale odstraňovat. A to nemluvím jen o starých ekologických zátěžích. Po dlouhých třech desetiletích se konečně dočkal dostavby skelet naproti Domu kultury, v příštím roce začneme s renovací historických městských jatek a nejnovější dobrou zprávou je, že se snad již brzy podaří vrátit život do objektů bývalého obchodního domu Ostravica. Věřím také, že zanedlouho naplníme sen několika generací Ostravanů, kterým je špičková koncertní hala na světové úrovni. Ostrava 30 let po sametové revoluci dospěla v plnohodnotné město.“