V Zábřehu roste lípa Sametka

Na zahradě MŠ Pohádka na Horymírově ulici v ostravském Zábřehu roste lípa Sametka. Slavnostně byla vysazena v odpoledních hodinách ve čtvrtek 7. listopadu. Kromě dětí z mateřské školy se slavnosti zúčastnili také jejich rodiče.  Přišli i místostarostka Ostravy Jih Dagmar Hrabovská a místostarosta Jan Dohnal.

Po vysazení lípy se děti odebraly do svých tříd, kde společně zhlédly krátký film Dějiny udatného českého národa – Sametová revoluce. Nakonec děti s rodiči kreslily na trička tematické obrázky týkající se národní hrdosti, tedy mapu ČR, vlajku, malý státní znak, znak Ostravy-Jihu nebo list lípy.

Vysazení lípy Sametky je součástí projektu SametOVA!!!