Moravskoslezská vědecká knihovna: Sametové putování

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě zve návštěvníky na sametovou procházku do doby před 30 lety. Společně si můžou připomenout prostřednictvím výstav i zajímavých přednášek významné období našich novodobých dějin – sametovou revoluci.

 

6. listopadu – vernisáž a přednáška

Sametové putování bude oficiálně zahájeno ve středu 6. listopadu v 16.00 vernisáží stejnojmenné výstavy, která očima soudobých novin a časopisů ukáže, čím lidé žili, jak se bavili a co je zajímalo v roce 1989. Výstava potrvá do konce roku.

Již od 16.30 hodin si návštěvníci můžou poslechnout přednášku kronikáře Martina Juřici z Archivu města Ostravy nazvanou Ostrava a sametová revoluce. Přednáška bude věnována nejen samotnému průběhu událostí v Ostravě a příčinám odlišného vývoje ve srovnání s jinými velkými městy tehdejší ČSSR, ale přiblíží také stav, v jakém se Ostrava nacházela před listopadem 1989. Z hlediska chronologického bude výklad zakončen posledními prosincovými dny roku 1989.

13. listopadu – Před sametem i po něm

Ve středu 13. listopadu od 16.30 bude pokračovat Sametové putování přednáškou kronikáře městského obvodu Ostrava-Jih Petra Přendíka s názvem Jak jsme žili a žijeme: před sametem i po něm. Tato přednáška přiblíží dějiny Ostravy v širších souvislostech – od roku 1968 do současnosti. Bude zaměřena na změnu režimu a nastíní rovněž porevoluční vývoj města.

1. listopadu– 20. prosince – Sametová revoluce i listy

Ve vestibulu knihovny si návštěvníci můžou již od 1. listopadu prohlédnout výstavu publikací o tomto historickém mezníku našich dějin a jeho významných osobnostech. Výstava nazvaná Sametová revoluce potrvá do 20. prosince.

Účastníci vernisáže a přednášek obdrží jako dárek tematický občasník knihovny nazvaný Sametové listy. Z jeho obsahu se čtenář dozví nejen o tom, jak listopadové události prožívala Ostrava, ale také samotná knihovna a její zaměstnanci.