Od listopadu k listopadu. Výstava ve foyeru radnice

Vernisáž výstavy Archivu města Ostravy Od listopadu k listopadu (léta 1939–1989 perspektivou ostravských studentů) se koná ve čtvrtek 24. října v 16 hodin ve foyeru Nové radnice na Prokešově náměstí.

Výstava je věnována období totality, která ovládala náš stát od roku 1939 a tomu, jak se tato neblahá léta 20. století poznamenala ostravské školství. Akce je součástí projektu SametOVA!!!, který je oslavou 30. let od pádu komunistického režimu.

Ostravští archiváři se snažili na devíti panelech zachytit nejdůležitější momenty daného období tak, jak se promítly do života ostravských studentů. Věnují se tedy období protektorátu, které se vyznačovalo snahou nacistů zlikvidovat vyšší české školství, poválečnému vývoji, kdy do Ostravy byla přeložena Vysoká škola báňská, založení Pedagogické fakulty koncem 50. let, životu vysokoškoláků v „uvolněných“ 60. letech i v následující normalizaci. Součástí výstavy je samozřejmě dění v období 17. listopadu 1989 i vývoji následujícím bezprostředně po sametové revoluci.