Plastiky z mezinárodních sympozií získají zpět svůj původní lesk

Plastika Tokio japonského sochaře Jo Ody. Foto: René Stejskal

V sadu Dr. Milady Horákové za Domem kultury města Ostravy je umístěno osm plastik z ostravských mezinárodních sochařských sympozií. Šest z nich bylo zrenovováno během dvou uplynulých let. Nyní budou díky podpoře města renovovány poslední dvě od japonského a italského umělce ze sympozia v roce 1993. Sochy jsou v majetku města.

Jan Šnéberger se chopí renovace plastiky Construttivo 1/93 italského sochaře Nicola Carrina. Mechanicky předčistí povrch, upraví ho abrasivním materiálem, zhotoví patinu a zafixuje ji, následovat bude voskový nátěr, fotodokumentace a restaurátorská zpráva. Práce skončí do 18. října. Restaurátorovi bude vyplacen honorář ve výši 255 tisíc korun.

Ondřej Šimek zrenovuje kovovou plastiku Tokio, kterou vytvořil japonský umělec Jo Oda. Restaurátor zkontroluje funkce spojovacích prvků, očistí povrch od nevhodných nápisů, obnoví lesk vrchní části a mat spodní části, dílo zakonzervuje a zhotoví dokumentaci postupu. Cena prací, které budou ukončeny do 30. září, je stanovena na 292 820 korun.

„Jsem rád, že práce byly zadány dvěma renomovaným odborníkům a proces renovace všech plastik v sadu doktorky Milady Horákové bude dokončen ještě letos,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák, který vede pracovní skupinu na renovaci a umisťování uměleckých děl na území města Ostravy.

Na podzim roku 2017 již byly opraveny čtyři cenné sochy z dotačního programu fajnOVY prostor, opravu realizoval Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s restaurátorem soch Tomášem Skalíkem. Jednalo se o plastiky Kanaďana Yvese Trudeau, slovenského umělce Štefana Belohradského a českých sochařů Rudolfa Valenty a Otto Ciencialy. V říjnu 2018 byly Janem Šnébergerem a Martinem Kubicou opraveny další dvě sochy, Jogín a Sluneční brána, jejichž renovace byla znovu podpořena z dotačního programu města.

Město vypsalo již třetí výzvu dotačního programu „fajnOVY prostor“. Projektové záměry mohu zájemci o dotaci podávat do 15.  srpna na www.fajnovyprostor.cz.