Sametovou revoluci v Ostravě připomene čtyřdenní akce

Ostrava si zavzpomíná na sametovou revoluci v roce 1989 čtyřdenní akcí na Masarykově náměstí. Město s dalšími organizacemi připravilo pro program SametOVA!!! ve dnech 15. až 18. listopadu besedy, přednášky, scénické čtení, výstavu, workshopy, projekce, komponované pořady, divadelní představení nebo happening.

Program SametOVA!!! připomene ve čtyřdenním bloku sametovou revoluci z roku 1989. V diskuzích vystoupí tehdejší studenti a budou hovořit s veřejností i dnešním studenty o situaci na Ostravsku v listopadu 1989, o reakcích veřejnosti, ale i o tom, zda listopad 1989 naplnil očekávání a zda studenti mohou něco změnit i v současnosti.

Zajímavý program nabízejí scénická čtení, uskuteční se happening s lidským řetězem podobným tomu, který vytvořili Ostravané v listopadu 1989, koncerty projekce dokumentů a vše završí nová hra Tomáš Vůjtka.

Program:

OBRAZY OSTRAVY V TOTALITNÍ A SVOBODNÉ TELEVIZI
Česká televize Ostrava
(www.ceskatelevize.cz/ostrava/)

Jaká byla Ostrava před 30 lety a jakou prošla proměnou? Jak vypadalo vysílání Česká televize před listopadem 1989? Zasahovala ideologie do programové televizní nabídky? Co mohlo zpravodajství natočit tenkrát, co může dnes? Vznikaly pořady na přání „vyšších míst“? Jakou pozici měla Ostrava v rámci celorepublikového televizního vysílání? Nastala od té doby změna? Společně budeme vzpomínat a debatovat v živém hodinovém bloku s hosty a ukázkami různých typů pořadů. Návštěvníkům nabídneme také unikátní možnost zhlédnutí žánrově seskupených archivních záznamů, které nikde jinde neuvidí.
16. a 17. 11. 2019 – podvečer

 

MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSE NA TÉMA: PROČ SE BOUŘÍ STUDENTI? LISTOPAD 1989 A SOUČASNÝ SVĚT Ostravská univerzita Ostrava (www.osu.cz)

Moderovaná panelová diskuse, hlavními hosty budou tehdejší studenti, kteří v roce 1989 organizovali v Ostravě, příp. v dalších moravských městech studentskou stávku. Debatovat se bude např. o důvodech pro stávku, specifické situaci v regionech a v Ostravě, způsobech šíření informací, o reakcích veřejnosti a státních orgánů na studentskou vzpouru, organizování demonstrací, o naplněných či naplněných očekáváních… S čím si listopadová generace spojovala „svobodu“? Co přineslo 30 let svobody? Přizváni budou zároveň současní studentští aktivisté z Ostravska (včetně ekologických), zejména ze středních škol, a debata se posune k otázkám – proč a jak se studenti angažují dnes? Mají šanci něco změnit? Naslouchají jim politikové? Jakou hodnotu má pro současné studenty svoboda? Co vůbec trápí studenty dneska?

V rámci diskuze se budou promítat univerzitní videoklipy k listopadu 1989. Jedná se o edukační krátká videa, která vtipným způsobem srovnávají dnešní a předlistopadovou dobu. Cíle: připomenout události listopadu 1989 zejména v Ostravě, ukázat klíčovou roli studentů v tehdejším dění, reflektovat současný svět studentů a podobu jejich veřejných aktivit, vést kritickou debatu o hodnotových prioritách současné společnosti. Cílová skupina: zejména studenti SŠ a VŠ, také široká veřejnost.
16. 11. 2019 – odpoledne

 

ŽE TECHNIKA A HISTORIE SPOLU MOC NESOUVISÍ?
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (www.vsb.cz)

VŠB – Technická univerzita Ostrava vám ukáže pravý opak! Těšit se můžete na přednášky, diskuze a workshopy. Z našeho programu na SametOVA!!! vám dokonce zůstane i hmotná památka. Do programu se zapojí nejen akademičtí pracovníci univerzity, ale také její studenti. VŠB – Technická univerzita Ostrava byla v roce 1989 jednou z hybných sil Sametové revoluce v našem regionu. A taková je už 170 let.
18. 11. 2019 – odpoledne

 

CESTA KE SVOBODĚ
Janáčkova konzervatoř v Ostravě (www.jko.cz)
Čtení z knihy Sybille Berg – Ozaj, a už som ti rozprávala …., a úryvky monologů z knížky.

Základním tématem je pohled mladého člověka na dobu před revolucí a vyvrcholení 17. listopadem 1989. Účinkují studenti oboru hudebně dramatické umění. Pásmo je propojeno hudebními vstupy v podání studentů – instrumentalistů. Představení je také pozvánkou na večerní pořad Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
18. 11. 2019 – 10.00 a 18.30 hodin

 

DOPISY ZA MŘÍŽEMI
Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM (www.ndm.cz/cz/stranka/778-akce-divadla-prednasky.html)

Zpracování dopisů významných osobností ve formě scénického čtení. Půjde o dopisy, které osobnosti zasílaly svým bližním buďto z vězení, nebo z totalitního státu, který nesměli opustit. Do formy scénického čtení budou zpracována díla jako: Václav Havel – dopisy Olze, Dopisy Milady Horákové z pankrácké cely smrti a Korespondence V+W.
18. 11. 2019 – odpoledne

 

DEBATA O UMĚNÍ A VYZNÁNÍ
Svatováclavský hudební festival: Svobodný koncert ve svobodném kostele
(www.shf.cz)

Debata o umění a vyznání v době socialismu a kulturně-společenském vývoji během 30 let svobody organizovaná Svatováclavským hudebním festivalem, který v původně silně komunistickém regionu vybudoval největší festival duchovní hudby a tzv. staré hudby v ČR.

Eva Dřízgová-Jirušová, operní pěvkyně, pedagožka a zakládající členka SHF
Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV) převzal záštitu nad festivalovým koncertem Collegia 1704 s Václavem Luksem: Koncert vděčnosti za svobodu
Igor Františák, ředitel a dramaturg Svatováclavského hudebního festivalu, klarinetista, pedagog a zakládající člen SHF
Eva Mikulášková, dramaturgyně opery, muzikoložka a pedagožka, jako „sametové dítě“ (*1989) moderátorka debaty
17. 11. 2019 – 15.00 hodin

 

SCÉNICKÉ ČTENÍ Z KNIHY PESTRÉ VRSTVY A ZÁZNAM ZE STEJNOJMENNÉ INSCENACE
Ostravský divadelní archiv, Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna (www.ndm.cz/cz/stranka/410-ostravsky-divadelni-archiv.html, www.bezruci.cz, https://divadloarena.cz/subdom/arena2)

Scénické čtení z oceňované knihy Pestré vrstvy Ivana Landsmanna a projekce záznamu stejnojmenné ostravské kultovní inscenace Divadla Petra Bezruče. Kniha se ihned po svém uvedení stala knihou roku. Po scénickém čtení bude následovat záznam úspěšné ostravské inscenace Divadla Petra Bezruče podle tohoto románu. Vzpomínky hornického předáka Ivana na časy socialistické agitace, podnikových kádrováků a údernického lámání rekordů. Text hry se opírá o pestré osudy postav i mluvu plnou směsi hornického argotu a ostravského dialektu. Inscenace v režii Janusze Klimszi měla premiéru v roce 2011 a hrála se tři roky v industriálních prostorech, tehdy ještě neopraveného, Dolu Hlubina.
17. 11. 2019 – 11.30 hodin

 

PROJEKCE ZÁZNAMU INSCENACE S NADĚJÍ, I BEZ NÍ      

Projekce záznamu úspěšné inscenace Komorní scéna Aréna S nadějí, i bez ní a následná beseda s tvůrci z divadla Komorní scéna Aréna. Inscenace, v režii Ivana Krejčího, získala cenu Marka Ravenhilla pro rok 2012 a dále se umístila na druhém místě v soutěži o Cenu Alfréda Radoka (první místo nebylo uděleno). Text hry napsal Tomáš Vůjtek podle knihy vzpomínek Josefy Slánské, vdovy po popraveném někdejším tajemníkovi KSČ Rudolfu Slánském. Inscenace měla českou premiéru v roce 2012 a byla na repertoáru divadla přes pět sezón.
17. 11. 2019 – 13.00 hodin 

 

PROJEKT: ČÍST HAVLA
Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Komorní scénou Aréna a Divadlem Petra Bezruče (www.cisthavla.cz, www.ndm.cz)

Z iniciativy Knihovny Václava Havla vznikl projekt, kdy osobnosti českého veřejného života čtou pasáže z písemného díla Václava Havla, které se vztahují k naší minulosti, k tématům demokracie či lidských práv. I osobnosti ostravského divadla chtějí přečtením pasáží z Havlových her, projevů či esejů přispět k udržení Havlových myšlenek ve společnosti. Číst Havla budou v rámci programu SametOVA!!! herci z Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna i Divadla Petra Bezruče.
18. 11. 2019 – podvečer

 

VÝSTAVA: OD LISTOPADU K LISTOPADU
Archiv města Ostravy (https://amo.ostrava.cz)

Výstava Archivu města Ostravy, která na 10 výstavních panelech zmapuje ostravské školství mezi totalitou a svobodou. Témata jednotlivých panelů:

 • Školství ve městě před 2. světovou válkou (od 30. let)
 • Události 28. 10. -17. 11. 1939; důsledky uprchlické vlny po 15. březnu 1938 pro školy
 • Německé zásahy do českého školství v období protektorátu (omezování gymnázií, perzekuce učitelů a žáků, totální nasazení, nucené práce ve VŽ a při budování zákopů, odvody branců do Wehrmachtu)
 • VŠB (přesun z Příbrami a další vývoj, počátky dnešního VŠ kampusu )
 • Pedagogická fakulta (od Pedagogického institutu, poválečná pobočka či „přípravka“ učitelů Brno)
 • Střední školství (všeobecně kromě učilišť; trocha statistiky; všední život, brigády, oslavy…)
 • Léta uvolnění a normalizace (60. a poč. 70. Let; rozvoj studentských aktivit mimo ČSM, divadélko Waterloo, mezinárodní spolupráce, studenti a pedagogové PF v čele progresívních sil, konference x vyhazování osmašedesátníků z VŠ-prověrkové komise, vznik SSM, …)
 • Listopad 1989 pohledem studentů středních a vysokých škol; jejich stávka a výjezdy do průmyslových podniků (období listopadu až prosince, s mírnými přesahy před listopad)
 • Vývoj po roce 1989 (vznik regionálních univerzit, humanizace školství, VŠB-TUO, završuje vznik Ostravské univerzity)
  15. – 18. 11. 2019

 

CHILL OUT ZÓNA S KNIHOU V RUCE
Dům knihy Knihcentrum (www.knihcentrum.cz)

Největší knihkupectví v kraji Dům knihy Knihcentrum k 30. výročí od Sametové revoluce v rámci programu SametOVA!!! na Masarykově náměstí připravilo od 15. do 18. 11. 2019 chill out zónu, kde může každý relaxovat a jak jinak, než s knihou v ruce. V knihovničce na místě najde tituly vztahující se k sametové revoluci, totalitě a demokracii. Pokud někoho kniha nadchne, můžete si ji rovnou zakoupit se speciální slevou 20 %.
15. – 18. 11. 2019

 

MULTIŽÁNROVÝ CELODENNÍ PROGRAM:

Antikvariátu a klubu Fiducia, okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, Gymnázia P. Tigrida, Gymnázia O. Havlové, Střední umělecké školy, společností Educa24 a Cinerité, Klubu LES a Slezské univerzity v Opavě. Hra v ulicích, interaktivní workshopy, filmové projekce, debaty, komponované pořady, koncerty, soutěže, výtvarný ateliér, kreativní dílna, poetické popelnice, lidský řetěz. Od 20.00 premiéra divadelní hry Tomáše Vůjtka v Klubu Les.

V rámci oslav 30 let od pádu komunistického režimu spolek Fiducia připraví 15. 11.celodenní akci do stanu na Masarykově náměstí ve spolupráci s ostravskými středními školami – gymnázii Pavla Tigrida, Olgy Havlové, Střední uměleckou školou, s institucemi Educou 24, okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Slezskou univerzitou v Opavě a klubem LES.

Program bude zároveň vybíhat i mimo stan díky speciální hře pro celou rodinu, připravené do ulic centra Ostravy, a dalším aktivitám mimo stan (závěr akce v klubu Les, kde bude premiéra hry Tomáše Vůjtka). Ve stanu na návštěvníky čekají debaty s historiky a pamětníky, zážitkové aktivity (např. tvorba vlastního samizdatu), čtení studentů z děl dobových autorů, vizualizace básní dobových autorů, projekce dokumentárních filmů, výstava na náměstí (ve spolupráci a Archivem města Ostravy). Zájemci se mohou zúčastnit speciální uliční hry, která je zavede do známých i neznámých zákoutí Ostravy. Při pátrání po stopách minulosti projdou odvážní účastníci rovněž některými partnerskými institucemi, jejich sbírkami a tajemnými prostorami.
15. 11. 2019, 10 – 20 hodin