Sametovou revoluci připomenou akce, které podpořilo město

Radnice města Ostravy.

V listopadu letošního roku uplyne třicet let od Sametové revoluce, která představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. Připomínkou této události bude během letošního roku řada kulturních akcí, které město Ostrava finančně podpořilo. Z dotační výzvy bylo na schválené projekty rozděleno 685 tisíc korun. Jedná se o besedy, happeningy, představení, výstavy, publikace, přednášky, workshopy a další aktivity.

Zastupitelé města rozhodli v květnu o poskytnutí neinvestičních účelových dotací na 14 projektů ve výši 535 tisíc korun. Rada města již dříve rozhodla o příspěvku 150 tisíc korun pro čtyři projekty příspěvkových organizací města a obvodu Ostrava-Jih. Maximální výše podpory na jeden projekt je 50 tisíc korun.

„Jsem rád, že tato výzva města zaujala a nejen ostravské kulturní instituce do ní přihlásily své nápady. Tři desítky let svobody projevu, svobodné tvorby a rozvoje kulturních projektů, to je velká příležitost připomenout si nejen tři dekády nabyté svobody, ale také k zamyšlení nad tím, co pro nás pojmy svoboda a demokracie znamenají dnes, a to ve všech oblastech života,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.

„Podpořené projekty jsou různorodé a opravdu zajímavé. Výběr byl těžký, ale upozornil bych například na happening, který připomene skutečnou událost z listopadu 1989 – lidský řetěz kolem centra města. Po trase lidského řetězu budou umístěny dobové instalace z historické vojenské a policejní techniky s lidmi v dobových kostýmech, na které navážou prostorové instalace fotografií a dobových dokumentů, které připomenou významné okolnosti událostí podzimu 1989 v Ostravě a v Československu,“ popsal jeden z projektů náměstek Zbyněk Pražák.

Školní skupiny se zase historickými autobusy vydají po významných historických místech Ostravy a během jízdy bude probíhat výklad lektora o událostech roku 1989.