Ing. JIŘÍ KAŠPÁREK *1942

Michálkovice na pohlednici z předválečných let.

Hranice protektorátu

Politické události druhé poloviny roku 1938 a počátku roku 1939 zasáhly mimořádným způsobem do života města Ostravy i přilehlých obcí. Mnichovská dohoda a na ni navazující ultimatum polské vlády znamenaly ve svých důsledcích obsazení československého území až po hranice samotné Ostravy sousedními státy – Německem a Polskem. Východní hranice česko-polská probíhala od Hrušova přes Heřmanice, Michálkovice k Radvanicím a Šenovu. Michálkovice se tak staly pohraniční obcí. Hraniční čára probíhala zhruba po linii současných hranic s městy Rychvaldem a Petřvaldem. Na silničních komunikacích procházejících hranicí byly vybudovány celnice – na dnešní ulici Čs. armády poblíž současné restaurace U Hada a na ulici Petřvaldské v lese za bývalou restaurací Brazilie. Ve večerních hodinách 14. března 1939 bylo nacistickými vojsky obsazeno centrum Ostravy, Michálkovice byly okupovány o den později. Na území okleštěné Československé republiky byl zřízen tak zvaný Protektorát Čecha a Morava.

Pro vlastence, kteří chtěli nebo museli po okupaci v roce 1939 opustit svoji vlast, se hranice s Polskem, probíhající na pomezí Michálkovic, stala důležitým místem ilegálního přechodu. Převádění uprchlíků do Polska prováděly skupiny českých vlastenců. Ilegální skupinu pod názvem „Franta“, jejichž služeb využil i pozdější pilot RAF Miroslav Sedláček, vedl jeho otec František Sedláček (*1896, †1975).

Přechod přes hranici měl následující scénář: Vedoucí skupiny byl kontaktován ilegální československou zpravodajskou službou a uprchlík byl odeslán do Ostravy. Po setkání s převaděčem byl přemístěn do Michálkovic.

Vlastní přechod se uskutečnil prostřednictvím báňské dráhy dodnes spojující Michálkovice a Petřvald. Uprchlík spolu s průvodcem nastoupil do zpomaleného uhelného vlaku za nádražím Dolu Michal, a to již po prohlídce vagonů německou stráží. Po zrychlení vlaku projeli kolem pohraniční ostrahy na vlastní hranici. Následovalo vystoupení uprchlíka na polském území v Petřvaldu. Popis ilegálního přechodu vypadá jednoduše, za ním se však skrývalo veliké nebezpečí pro všechny zúčastněné.

Touto michálkovickou cestou prošlo za hranice protektorátu několik desítek emigrantů, mezi nimi například pozdější ministerský předseda Londýnské vlády Msgre. Šrámek, Msgre. Hála, letec škpt. Novák nebo škpt. Vašátko, pozdější hrdina letecké války o Velkou Británii. Zradou byl vedoucí ilegální převáděcí skupiny František Sedláček v roce 1939 zatčen gestapem a celá skupina byla zlikvidována. Popsané skutečnosti svědčí o vlastenectví a hrdinství prostých michálkovických občanů, kteří v tragickém období nacistické okupace neváhali riskovat své životy při ilegální činnosti.

Zdroj: Knihovna města Ostravy: Paměť Ostravy 2014–2017 (http://cms.kmo.cz/www/cl-900/417-o-e-knihach/)