ALENA GRUŠKOVÁ *1932

Ostravská Obchodní akademie na pohlednici z 20. let 20. století. Dnes je objekt sídlem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Školství v Moravské Ostravě od r. 1920

Povinná školní docházka byla již od doby císařovny Marie Terezie v celém Rakousko-Uhersku. V ČSR byla školní docházka pozměněna, a sice, byly jednak obecné školy – ty měly tříd pět a potom byla škola měšťanská, která měla třídy 3. Celkem 8 tříd povinné školní docházky. V roce 1920 byla provedena změna, a sice obecné školy a 4 třídy měšťanské školy. Celkem tedy 9 roků.

V městech byla zakládána také česká gymnasia, trvala 8 roků. Co bylo v Moravské Ostravě?

První české gymnázium bylo v Moravské Ostravě založeno v roce 1897! Tato první česká střední škola na Matiční ulici měla žáky – studenty, z nichž někteří pocházeli z velice sociálně slabých, dokonce z nejslabších vrstev. Proto byl po vzniku gymnázia založen obětavými vlastenci založen Spolek pro podporování žáků této střední školy.

Spolek byl založen 11. prosince 1897, měl pevné stanovy a pomáhal všem sociálně slabým studentům. Příjmy byly členské příspěvky a dary. Prvním ředitelem byl Adolf Ručka.

Mor. Ostrava měla mnoho škol, zvláště po r. 1924, kdy došlo založení velké Ostravy, připojením čtvrtí jako: Mar. Hory, Vítkovice, Hrušov, Zábřeh, ale i mnoha dalších.

Začátkem války, v r. 1940 byla po nástupu Němců pozměněná školní docházka podle vzoru z tehdejší Velkoněmecké říše, tak, že 4 třídy + 4 třídy tvořily tzv. základní školu, do které byla povinná docházka. Tuto školu museli mít všichni žáci běžného průměru. 4 třídy tzv. hlavní školy mohli navštěvovat žáci, kteří měli vyznamenání, a na gymnásium mohli jen žáci, kteří měli jen jedničky! V době války, byla změna a to: od 3. třídy byla povinná němčina, která se vyučovala každý den, PO-SO v počtu 8 hod. týdně! Český jazyk byl jen 4 hodiny za týden!

Hodně učitelů a ředitelů bylo v koncentračních táborech, mnozí se nevrátili.

Mnoho škol bylo zavíráno, byly tam zřízeny pro německé vojáky lazarety. Např. Mariánské Hory, Novoveská 1. dívčí obecná škola.

Od r. 1943 se školy v době poplachů stávaly veřejnými kryty, proto se vyučovalo někdy jen 3× týdně, v době před koncem války se chodily děti učit tak, že se nosily vypracované domácí úkoly – šetřilo se tak topení ve školách. Mnozí učitelé učili i žáky doma.

V letech 1940-1946 byly jen školy základní, hlavní a gymnázia.

Po osvobození byl povinný JUK – tj. jednoroční učební kurs, což byla náhražka za 4. třídu měšťanské školy.

Zdroj: Knihovna města Ostravy: Paměť Ostravy 2014–2017 (http://cms.kmo.cz/www/cl-900/417-o-e-knihach/)